Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne.

[UZIN_DE] Kontakt-Flyout

Beratung

UZIN Kundenservice

Technischer Support

Standorte

UZIN in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne.

[UZIN_DE] Kontakt-Flyout

Beratung

UZIN Kundenservice

Technischer Support

Standorte

UZIN in Ihrer Nähe

2-składnikowa membrana przeciwwilgociowa na bazie żywicy epoksydowej

UZIN PE 480

UZIN PE 480 to wysokojakościowy epoksydowy środek gruntujący, który został specjalnie stworzony do terminowych prac wykładzinowych prowadzonych na podłożach o bardzo wysokiej zawartości wilgoci szczątkowej.

Datenblatt

Verbrauchsrechner

 • Eliminuje potrzebę wielokrotnego badania wilgotności podłoży cementowych
 • Ogranicza oczekiwanie na wyschnięcie w przypadku niedawno wykonanych podłoży
 • Szybki, praktycznie brak okresu oczekiwania na wyschnięcie, redukcja kosztów

Anwendungsbereiche

 • na nieogrzewanych jastrychach oraz betonie do izolowania wilgotności szczątkowej bez ograniczenia jej wartości maksymalnej
 • na słabych, porowatych lub popękanych podłożach
 • posypany piaskiem lub w połączeniu z UZIN PE 280 przed wyrównaniem powierzchni przy pomocy mas szpachlowych UZIN
 • na starych podłożach z silnie przywartymi resztkami klejów, mas szpachlowych, wykładzin, farb i innych powłok
 • na szczelnych lub otwartoporowatych starych podłożach
 • w warunkach obciążenia rolkami krzeseł biurowych wg DIN EN 12 529
 • w warunkach wysokiego obciążenia  w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych  i przemysłowych takich jak np. szpitale, intensywnie uczęszczane centra handlowe, hale przemysłowe itp..

 Rozszerzony zakres stosowania:

 • do izolowania od zwiększonej wilgotności szczątkowej nieogrzewanych podłoży cementowych
 • do gruntowania okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, naturalnego kamienia ciosanego, lastrico, metalu
 • do gruntowania podłoży z silnie przywartymi resztkami klejów bitumicznych lub wodnorozpuszczalnych, powłok malarskich lub mas szpachlowych
 • do sporządzania zaprawy na bazie żywicy reaktywnej poprzez zmieszanie z produktem UZIN XS
 • izolowania suchych lub gotowych do układania podłoży jako ochrona przed wodą zarobową z mas szpachlowych przed układaniem wielkoformatowych  płytek i płyt;

Produktvorteile / Eigenschaften

 • Produkt nie zawiera wody
 • Dobre krycie i wypełnienie
 • Wodo- i mrozoodporny
 • Odporny na działanie substancji chemicznych
 • Krótki czas wiązania także na wilgotnych podłożach

Gütesiegel & Kennzeichen

 • GISCODE RE 1 - Nie zawiera rozpuszczalników
LEED
Rodzaj opakowania

opakowanie metalowe typu KOMBI

Magazynowanie

12 miesięcy

Kolor w stanie mokrym / po wyschnięciu

żółtawy  / brązowawy

Czas użycia po wymieszaniu składników:

30 - 45 minut*

Zużycie

250 - 500 g/m²

Temperatura stosowania

min. 10 °C na podłożu i 3 °C powyżej punktu rosy

Czas schnięcia

12 - 24 godzin*

Wytrzymałość końcowa

po 3 - 5 dniach*

 

* W temp. 20º C i przy względnej wilgotności powietrza 65%

Artikelnummer Gebindegröße Versandeinheit
748755 kg A/B
Palette :
60
1734010 kg A/B
Palette :
30

Uzin Utz AG

Germany

Bitte beachten Sie, dass Sie je nach Auswahl des Landes auf die Webseite unserer jeweiligen Gesellschaften vor Ort geführt werden.Dem Impressum der jeweiligen Zielseite können Sie den zuständigen Ansprechpartner entnehmen.